گروه تورهای نوین برگزار کننده تورهای خارجی و داخلی در 30 استان کشور

از تاریخ: تا تاریخ: نوع مسیر:  
شهر مبداء: شهر مقصد:    
لیست پروازها:
روزتاریخساعت خروجساعت ورودشماره پروازخط هوایینوع هواپیمامسیرRمبلغ بزرگسالکلاس پروازیظرفیتوضعیتنشانهملاحظات
دوشنبه
Monday
1396/12/28
2018/03/19
09:1511:014091
زاگرس
ZAGROS
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
4,100,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
دوشنبه
Monday
1396/12/28
2018/03/19
10:3012:036328
تابان
TABAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
4,100,000 B - 3 Days 3 نفر On Time  
دوشنبه
Monday
1396/12/28
2018/03/19
15:0116:444045
زاگرس
ZAGROS
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
4,300,000 B - 3 Days 4 نفر On Time  
دوشنبه
Monday
1396/12/28
2018/03/19
16:0117:44028
كاسپين
CASPIAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
3,850,000 B - 3 Days 3 نفر On Time  
دوشنبه
Monday
1396/12/28
2018/03/19
19:0520:544073
زاگرس
ZAGROS
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
4,100,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
دوشنبه
Monday
1396/12/28
2018/03/19
20:0121:506256
تابان
TABAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
4,100,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
دوشنبه
Monday
1396/12/28
2018/03/19
09:0110:096221
تابان
TABAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
1,000,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
دوشنبه
Monday
1396/12/28
2018/03/19
11:0112:094311
سپهران
SEPEHRAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
1,100,000 B - 3 Days 3 نفر On Time  
دوشنبه
Monday
1396/12/28
2018/03/19
14:0115:096255
تابان
TABAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
1,000,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
دوشنبه
Monday
1396/12/28
2018/03/19
15:3116:505699
آتا
ATA
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
1,000,000 B - 3 Days 4 نفر On Time  
دوشنبه
Monday
1396/12/28
2018/03/19
21:3022:40969
ایران ایر تور
IRAN AIR TOUR
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
900,000 B - 3 Days 4 نفر On Time  
دوشنبه
Monday
1396/12/28
2018/03/19
22:0123:06029
كاسپين
CASPIAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
900,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
سه شنبه
Tuesday
1396/12/29
2018/03/20
09:0110:506260
تابان
TABAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
3,800,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
سه شنبه
Tuesday
1396/12/29
2018/03/20
10:3012:13022
كاسپين
CASPIAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
3,800,000 B - 3 Days 4 نفر On Time  
سه شنبه
Tuesday
1396/12/29
2018/03/20
16:2017:581302
قشم ایر
QESHM AIR
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
3,680,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
سه شنبه
Tuesday
1396/12/29
2018/03/20
16:4018:106324
تابان
TABAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
2,900,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
سه شنبه
Tuesday
1396/12/29
2018/03/20
22:4023:40960
ایران ایر تور
IRAN AIR TOUR
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
2,200,000 B - 3 Days 4 نفر On Time  
سه شنبه
Tuesday
1396/12/29
2018/03/20
23:4500:454057
زاگرس
ZAGROS
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
2,200,000 B - 3 Days 4 نفر On Time  
سه شنبه
Tuesday
1396/12/29
2018/03/20
08:1509:206925
كاسپين
CASPIAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
900,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
سه شنبه
Tuesday
1396/12/29
2018/03/20
10:5512:024311
سپهران
SEPEHRAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
1,040,000 B - 3 Days 3 نفر On Time  
سه شنبه
Tuesday
1396/12/29
2018/03/20
16:3517:43027
كاسپين
CASPIAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
950,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
سه شنبه
Tuesday
1396/12/29
2018/03/20
16:5518:011255
قشم ایر
QESHM AIR
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
900,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
سه شنبه
Tuesday
1396/12/29
2018/03/20
21:0322:034056
زاگرس
ZAGROS
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
1,100,000 B - 3 Days 4 نفر On Time  
سه شنبه
Tuesday
1396/12/29
2018/03/20
21:3222:43609
آسمان
ASEMAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
1,500,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
چهارشنبه
Wednesday
1397/01/01
2018/03/21
09:4510:026938
كاسپين
CASPIAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
2,100,000 B - 3 Days 4 نفر On Time  
چهارشنبه
Wednesday
1397/01/01
2018/03/21
10:3011:406328
تابان
TABAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
2,100,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
چهارشنبه
Wednesday
1397/01/01
2018/03/21
14:3615:41962
ایران ایر تور
IRAN AIR TOUR
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
2,000,000 B - 3 Days وجود ظرفیت On Time  
چهارشنبه
Wednesday
1397/01/01
2018/03/21
16:4117:436324
تابان
TABAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
2,000,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
چهارشنبه
Wednesday
1397/01/01
2018/03/21
22:4523:454027
زاگرس
ZAGROS
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
1,850,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
چهارشنبه
Wednesday
1397/01/01
2018/03/21
23:4500:454057
زاگرس
ZAGROS
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
1,800,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
چهارشنبه
Wednesday
1397/01/01
2018/03/21
08:0309:106341
تابان
TABAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
1,100,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
چهارشنبه
Wednesday
1397/01/01
2018/03/21
10:5412:064311
سپهران
SEPEHRAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
1,300,000 B - 3 Days 3 نفر On Time  
چهارشنبه
Wednesday
1397/01/01
2018/03/21
16:0317:13163
ساها
SAHA
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
1,200,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
چهارشنبه
Wednesday
1397/01/01
2018/03/21
21:1022:16461
ايران اير
IRAN AIR
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
2,300,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
پنجشنبه
Thursday
1397/01/02
2018/03/22
10:1511:25028
كاسپين
CASPIAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
1,980,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
پنجشنبه
Thursday
1397/01/02
2018/03/22
10:3111:456328
تابان
TABAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
1,950,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
پنجشنبه
Thursday
1397/01/02
2018/03/22
14:4615:564027
زاگرس
ZAGROS
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
1,850,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
پنجشنبه
Thursday
1397/01/02
2018/03/22
16:3017:561258
قشم ایر
QESHM AIR
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
2,250,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
پنجشنبه
Thursday
1397/01/02
2018/03/22
21:0122:056342
تابان
TABAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
1,700,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
پنجشنبه
Thursday
1397/01/02
2018/03/22
23:4500:454057
زاگرس
ZAGROS
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
1,700,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
پنجشنبه
Thursday
1397/01/02
2018/03/22
08:1009:211253
قشم ایر
QESHM AIR
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
1,300,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
پنجشنبه
Thursday
1397/01/02
2018/03/22
08:0109:08961
ایران ایر تور
IRAN AIR TOUR
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
1,300,000 B - 3 Days 4 نفر On Time  
پنجشنبه
Thursday
1397/01/02
2018/03/22
14:0015:056255
تابان
TABAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
1,590,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
پنجشنبه
Thursday
1397/01/02
2018/03/22
15:5117:00163
ساها
SAHA
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
1,590,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
پنجشنبه
Thursday
1397/01/02
2018/03/22
21:0022:05967
ایران ایر تور
IRAN AIR TOUR
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
1,700,000 B - 3 Days 4 نفر On Time  
جمعه
Friday
1397/01/03
2018/03/23
09:1610:234045
زاگرس
ZAGROS
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
1,900,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
جمعه
Friday
1397/01/03
2018/03/23
10:3011:586328
تابان
TABAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
1,900,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
جمعه
Friday
1397/01/03
2018/03/23
14:4615:554073
زاگرس
ZAGROS
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
1,700,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
جمعه
Friday
1397/01/03
2018/03/23
16:4117:556324
تابان
TABAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
1,700,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
جمعه
Friday
1397/01/03
2018/03/23
22:0123:086224
تابان
TABAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
1,700,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
جمعه
Friday
1397/01/03
2018/03/23
09:0110:046221
تابان
TABAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
2,000,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
جمعه
Friday
1397/01/03
2018/03/23
09:3010:43029
كاسپين
CASPIAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
2,200,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
جمعه
Friday
1397/01/03
2018/03/23
15:3016:43163
ساها
SAHA
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
2,290,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
جمعه
Friday
1397/01/03
2018/03/23
22:3023:434026
زاگرس
ZAGROS
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
250,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
جمعه
Friday
1397/01/03
2018/03/23
22:4023:561259
قشم ایر
QESHM AIR
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
2,600,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
شنبه
Saturday
1397/01/04
2018/03/24
09:0110:114091
زاگرس
ZAGROS
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
1,800,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
شنبه
Saturday
1397/01/04
2018/03/24
10:3011:426328
تابان
TABAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
1,800,000 B - 3 Days 4 نفر On Time  
شنبه
Saturday
1397/01/04
2018/03/24
16:0417:10268
ايران اير
IRAN AIR
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
1,770,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
شنبه
Saturday
1397/01/04
2018/03/24
16:4017:556324
تابان
TABAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
1,600,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
شنبه
Saturday
1397/01/04
2018/03/24
21:0222:10024
كاسپين
CASPIAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
1,450,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
شنبه
Saturday
1397/01/04
2018/03/24
22:4523:534027
زاگرس
ZAGROS
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
1,500,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
شنبه
Saturday
1397/01/04
2018/03/24
08:4609:566925
كاسپين
CASPIAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
1,940,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
شنبه
Saturday
1397/01/04
2018/03/24
09:0110:098061
ایران ایر تور
IRAN AIR TOUR
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
1,950,000 B - 3 Days 4 نفر On Time  
شنبه
Saturday
1397/01/04
2018/03/24
16:1017:176223
تابان
TABAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
2,200,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
2,200,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
شنبه
Saturday
1397/01/04
2018/03/24
21:1522:204056
زاگرس
ZAGROS
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
2,300,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
شنبه
Saturday
1397/01/04
2018/03/24
22:4523:58025
كاسپين
CASPIAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
2,200,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
یکشنبه
Sunday
1397/01/05
2018/03/25
08:2509:394310
سپهران
SEPEHRAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
1,850,000 B - 3 Days 4 نفر On Time  
یکشنبه
Sunday
1397/01/05
2018/03/25
08:3509:48964
ایران ایر تور
IRAN AIR TOUR
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
1,800,000 B - 3 Days 4 نفر On Time  
یکشنبه
Sunday
1397/01/05
2018/03/25
15:4616:566928
كاسپين
CASPIAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
1,890,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
یکشنبه
Sunday
1397/01/05
2018/03/25
16:2217:566980
كاسپين
CASPIAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
220,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
یکشنبه
Sunday
1397/01/05
2018/03/25
22:3023:426258
تابان
TABAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
1,500,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
یکشنبه
Sunday
1397/01/05
2018/03/25
22:4523:564027
زاگرس
ZAGROS
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
1,490,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
یکشنبه
Sunday
1397/01/05
2018/03/25
09:0210:116221
تابان
TABAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
2,000,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
یکشنبه
Sunday
1397/01/05
2018/03/25
09:3710:521255
قشم ایر
QESHM AIR
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
2,200,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
یکشنبه
Sunday
1397/01/05
2018/03/25
14:0115:126255
تابان
TABAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
2,200,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
یکشنبه
Sunday
1397/01/05
2018/03/25
15:3116:425699
آتا
ATA
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
2,600,000 B - 3 Days 4 نفر On Time  
یکشنبه
Sunday
1397/01/05
2018/03/25
21:0122:114056
زاگرس
ZAGROS
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
2,200,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
یکشنبه
Sunday
1397/01/05
2018/03/25
22:0123:116929
كاسپين
CASPIAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
مشهد - تهران
MHD - THR
2,150,000 B - 3 Days 4 نفر On Time  
دوشنبه
Monday
1397/01/06
2018/03/26
09:4010:50964
ایران ایر تور
IRAN AIR TOUR
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
1,850,000 B - 3 Days 4 نفر On Time  
دوشنبه
Monday
1397/01/06
2018/03/26
10:3111:506328
تابان
TABAN
بوئينگ ام.دي
BOUING MD
تهران - مشهد
THR - MHD
1,850,000 B - 3 Days 5 نفر On Time  
تعداد مسافرین:
بزرگسال:
بچه (۱۲-۲ سال):
کودک (زیر ۲ سال):