گروه تورهای نوین برگزار کننده تورهای خارجی و داخلی در 30 استان کشور

نام هتل:  امپراتور
نام لاتین هتل:  EMPERATOUR
آدرس سایت: 
رایانامه: 
درجه:  3*
تلفن:  04532224691
نمابر: 
کشور:  ایران
شهر:  اردبیل
منطقه: