گروه تورهای نوین برگزار کننده تورهای خارجی و داخلی در 30 استان کشور

.blinking{ animation:blinkingText 0.8s infinite; } @keyframes blinkingText{ 0%{ color: #000; } 49%{ color: transparent; } 50%{ color: transparent; } 99%{ color:transparent; } 100%{ color: #000; } }